Porachunki Podatkowe

Porachunki Podatkowe

Podatki wpływają na Twoje życie!

W pewnym momencie stajesz się podatnikiem. Czy tego chcesz czy nie. Możesz kontrolować ten wpływ, aby nie był szkodliwy!czwartek, 9 lutego 2012

100% VAT DO ODLICZENIA OD PALIWA DO SAMOCHODÓW

Nie ma racji bytu ograniczenie możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do pojazdów demonstracyjnych. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 5 stycznia 2012 r. (I SA/Bk 416/11).

Dealer samochodów osobowych w niniejszej sprawie spierał się z Ministrem Finansów o to, czy samochody, które zostały zarejestrowane w wydziale komunikacji i służą okresowo jako samochody testowe do jazd próbnych, a w księgach rachunkowych stanowią towary handlowe i są sprzedawane przed upływem jednego roku, są objęte ograniczeniem dotyczącym odliczania VAT od zakupionego do nich paliwa.

Przedstawiając własne stanowisko spółka uznała swoje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT w związku z nabyciem paliwa. Zwróciła uwagę, że art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652) wskazuje, że zasady związane z ograniczeniem kwoty podatku naliczonego nie dotycz,ą m.in. przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż tych samochodów.

Spółka podkreśliła, że samochody określone jako testowe lub demonstracyjne traktowane są jako towary handlowe i przeznaczone wyłącznie na te cele przez okres krótszy niż jeden rok. Dodała też, że nie stanowią środków trwałych firmy, nie są również prywatną własnością podatnika. Służą do jazd próbnych, a więc wykorzystywane są w podstawowej działalności gospodarczej. Zdaniem spółki, skoro przedmiotem działalności jest dalsza odsprzedaż tych samochodów, to nie mają w tym przypadku zastosowania ograniczenia w odliczaniu podatku od samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz